Veikko Kekki   

Updated 2020-04-10

Bilder från mina yrken...


Handläggare risk och säkerhet juli 2015 -    Länsstyrelsen Värmland


Nedan till vänster                                     ... i mitten ...                                       ... till höger...


Hur man illustrerar                            Julpynt och styrel-trófé på kontoret         Utrymningsövning och renoveringsobjekt

översvämningsrisker

Värmlands variant av konferensen

Sverige tillsammans om flykting-situationen och integration

    Middag hos Landshövding                      Lunch hos Landshövding

Kenneth Johansson, Värmland             Maria Larsson, Örebro (ÖSAM-träff)

         (ovan och nedan)                                   (ovan)

Copyright: Veikko Kekki 2020

The Hebbe Sisters framför specialsång

Mr.Veikko" på residenset i Karlstad

(till vänster)

Egen företagare sedan 2010- Kekki Consulting AB 


Nedan: Filminspelning för Styrel (december 2012) vid uppdrag hos en kund.

Seniorkonsult hos 4C Strategies AB 2006 - 2010


Ovan till vänster: arbetsklädd under nationell sektorövning 2007,

Ovan i mitten: på kontoret 2007. Ovan till höger: festklädd vid julfesten 2006.

Ovan: Gå på glödande kol (till vänster) eller krossat glas (mitten) - man klara mer än man tror! (Mauritzberg februari 2008).

Till höger gemensam middag, U13, maj 2009.Tjänsteman hos Affärsverket svenska kraftnät 1998 - 2006.

Ovan till vänster: föredragning vid EU Operational MissionTraining i Danmark.

Mitten ovan: fanbärare vid invigningen av PFP Exercise Nordic Peace 2002 i Sverige.

Ovan till höger: förberedelser med Fingrid inför PFP Exercise Nordic Peace 2003 i Finland.


Nedan till vänster: Övningsledningsgenomgång under PFP Exercise Nordic Peace 2002 i Sverige.

Mitten nedan: samtal med finska officerare vid Barbeque Evening under PFP Exercise Nordic Peace 2002 i Sverige.

Nedan till höger: information under PFP Exercise Nordic Peace 2001 i Norge.


Lärare på Statens räddningsverk 1989 - 1998

Ovan till vänster: ledningslärare på Rosersberg 1989

Ovan till höger: Brandövning med civilförsvarsenheter i Ruinstaden (Skövde)


Nedan till vänster: sjukvårdsövning

Nedan i mitten: Veikko klädd för övning utomhus

Nedan till höger: Handbrandsläckarövning med verkskyddsledare (Skövde)


Officer i svenska Försvarsmakten (infanteriet) 1980 - 1989


Ovan till vänster som fänrik 1981.

Ovan i mitten:Vaktchef, Högvakten på Stockholms Slott, passerande Dramaten.

Ovan till höger: som Hans Majestät Konungens Kammarpage under tiden på Krigsskolan Karlberg 1984-85,

bilden från Stockholms Slott.

Nedan: Tredje Infanteriskyttekompaniets befäl (1987-88)

Befälselev på däck (sjöman) 1975-1978


Ovan till vänster:Veikko som befälselev 1976, självporträtt.

Ovan i mitten: 1977 med m/s Porjus i bakgrunden i Peru

Ovan till höger: ombord m/s Porjus i storm på Stilla Havet 1977

Nedan: grov sjö ombord m/s FFM-Vassijaure.